Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Obsah:

1. Typy komunikácie a správania,

2. Asertívne techniky, asertívne práva a povinnosti,

3. Použitie asertivity pri nenásilnom presadzovaní svojich práv a obrane proti manipulácii,

4. Vnútorná sloboda, sebaúcta a zdravá sebadôvera,

5. Akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, úcta k druhým ľuďom,

6. Prijímanie pochvaly aj kritiky,

7. Diskusia.

 

Čo sa Vám najviac na tréningu páčilo (vyberáme z Vašich dotazníkov):

 • Interaktivita stretnutia, neformálnosť, ústretovosť.
 • Priebeh seminára, samotná téma, príklady z praxe, prístup lektorky.
 • Spôsob školenia, diskusia, rozprávanie o konkrétnych situáciách zo života a ich riešenie.
 • Vedenie seminára, praktické cvičenia, diskusia.
 • Riešenie konkrétnych problémov z praxe.
 • Odborná a zároveň zábavná forma školenia.
Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  25. marca 2020 10:00
 • Koniec
  25. marca 2020 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha