ONLINE KURZ Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch

Online kurz sa uskutoční formou webinára. Na to, aby ste sa ho mohli zúčastniť z pohodlia Vášho domova budete potrebovať internetové pripojenie a počítač. Začíname v 6. mája 2020 o 10.00 hod.

Na tomto praktickom webinári preskúmame jednotlivé asertívne práva a povinnosti, vnútornú slobodu, sebaúctu, zdravú sebadôveru, akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných a manipulatívne správanie. Spoznáte účinné asertívne techniky, dávanie a prijímanie spätnej väzby – pozitívnej aj negatívnej.

Harmonogram:

Webinár sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa uskutoční dňa 6. mája 2020 o 10:00 hodine. Pozostáva z dvoch, za sebou nasledujúcich, 40 min. blokov, ktoré sú rozdelené 20 min. prestávkou.

 

Obsah 1. časti:

1. Typy komunikácie a správania – pasívne, agresívne, asertívne správanie

2. Asertívne práva a povinnosti,

 

3. Použitie asertivity pri nenásilnom presadzovaní svojich práv a obrane proti manipulácii,

 

4. Akceptovanie rozdielov v názoroch a správaní iných, úcta k druhým ľuďom,

 

5. Podávanie a prijímanie pochvaly aj kritiky, spätnej väzby.

Na záver prvej časti Vám pripravíme cvičenia, ktoré si samostatne vypracujete doma.

 

Druhá časť webinára sa začne na nasledujúci deň,  7. mája 2020 o 10. 00 hod. a tiež sa skladá z dvoch 40 min. blokov s 20 min. prestávkou.

Počas tohto stretnutia si prejdeme Vaše vypracované cvičenia a úlohy a zodpovieme na Vaše  otázky. Webinár je pripravený tak, aby bol praktický a reflektoval Vaše aktuálne potreby a otázky.

 

Účastník online kurzu získa: učebné materiály + pracovný zošit s cvičeniami, ktoré mu budú sprístupnené po prihlásení sa na webinár a uhradení zálohovej faktúry. Využite aktuálnu 50 % zľavu ceny kurzu 36,00 euro (pôvodná cena je 72,00 euro s DPH) a ktorá platí do 1. mája 2020.

Zľava pri registrácii: dvaja a viac účastníkov z jednej spoločnosti – 10 % zľava z účastníckeho poplatku.

Absolvovaním online tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o.

Vstupenky
36 €
Detaily Eventu
Elisabetha