Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a incidenčné žaloby

Obsah seminára:

 

–          Konkurzy – aktuálne zmeny v zákone o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1.1. 2018,

–          aktuálne otázky a aplikačnú prax ( skúsenosti),

–          postavenie popretého správcu v konkurze,

–          zmeny v reštrukturalizácii,

–          úvaha ,, zmysel reštrukturalizačného konania po Lex Váhostov“,

–          Osobný bankrot – aktuálne otázky a aplikačná prax (skúsenosti)

–          konania Odk –   návrh na oddlženie fyzickej osoby,

–          konania Ods – návrh na určenie splátkového kalendára,

–          konania Odi – návrh na zrušenie konkurzu, dlžník nemá poctivý zámer,    

–          Osobný bankrot – zmena zákona č. 7/2005 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2017, prepracovaná IV. časť: porovnanie poskytnutia ochrany dlžníkovi a veriteľovi uvedeným zákonom,

–          porovnanie a úvaha o postavení veriteľa pri reštrukturalizácii a osobnom bankrote,

–          Incidenčné spory ( spory vyvolané konkurzom a reštrukturalízáciou) – aktuálne zmeny v súvisiacich zákonoch (Civilný sporový poriadok, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii),

–          aktuálne otázky a aplikačná prax ( skúsenosti),

–          dopad na prax po rozhodnutí – Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. októbra 2017,  sp. zn. 6Cdo/129/2017, pri ustálení Definície ustálenej rozhodovacej praxe v zmysle základných princípov CSP,

–          použitie judikatúry a (ne) – existencia sudcovskej autority v zmysle základných princípov CSP pre konkurzy a reštrukturalizáciu,

–          diskusia 

Vstupenky
144 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  16. októbra 2019 9:00
 • Koniec
  16. októbra 2019 14:30
 • Status
  Ukončené
 • Kategória
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Canadian Bilingual Institute
 • Adresa
  Obchodná 45
 • Telefón
  + 421 905 172 880
 • Email
  bpm@bpm-educat.com
Elisabetha