Aktuálne problémy zdaňovania v praxi

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb si pre teba pripravil ďalší bezplatný seminár s Dagmar Bednárikovou na tému Aktuálne problémy zdaňovania v praxi.

Rezervuj si miesto → https://forms.gle/B67n55NLVhVzod3b7
Vstup je ZDARMA.

O čom sa bude hovoriť?
• daňová sústava SR – členenie, právne zakotvenie,
• zdaniteľné príjmy, formalizácia,
• princípy zdaňovania,
• kategorizácia a uplatniteľnosť výdavkov,
• pripravovaná novela zákona od 1. januára 2020.

O lektorke:
Dagmar Bednáriková sa od roku 1994 venuje službám, ktoré sú spojené s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy. Od roku 2003 sa aktívne zaoberá aj daňovým poradenstvom. Je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a špecializuje sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 18.06.2019 do 15:00 hod.

Podujatie na webe https://www.inqb.sk/sk/podujatia/19062019-aktualne-problemy-zdanovania-v-praxi 

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb https://www.inqb.sk/ 

Vstupenky
Zadarmo
Detaily Eventu
Elisabetha