Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Bratislave

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória.
S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.


PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kouči, osoby vo vedúcich pozíciách, riaditelia, manažéri, HR, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, majitelia firiem, konatelia, živnostníci, zamestnanci, osoby evidované na úrade práce, mamičky na materskej dovolenke, zdravotníci, sociálni pracovníci, tréneri, poradcovia, fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, učitelia a pod.
K získaniu kvalifikácie kouča.
K vlastnému sebarozvoju.
Kurz je vhodný na zvýšenie kvalifikácie iných povolaní.

CENA
4100,- Eur s DPH / 104 hodín
25% do 15.9.19, t.j. 3075, Eur s DPH / 15% do 15.10.19, t.j. 3485,- Eur s DPH
zľava 15% do 30.09.2019 – 3485,- Eur s DPH
zľava 30% pre študentov psychológie – 2870,- Eur s DPH
možnosť preplatenia cez aktuálny program úradov práce – program REPAS, REPAS+, KOMPAS+
možnosť získania finančného príspevku cez úradu práce
zľava cca 70% pre uchádzačov evidovaných v čase kurzu na úrade práce v prípade, ak im nebude schválené preplatenie kurzu cez program úradu práce – 1260,48 Eur s DPH

Vstupenky
4100 €
Detaily Eventu
 • Začiatok
  4. novembra 2019 08:00
 • Koniec
  14. novembra 2019 16:00
 • Status
  Ukončené
 • Organizátor
 • Lokalita
 • Miesto konania
  Bratislava
 • Adresa
  Mierová 56
 • Telefón
  0948 168 011
 • Email
  info@powercoaching.sk
Elisabetha