Ako sa efektívne učiť…

Ako sa efektívne učiť...

Od školských lavíc sa trápia ľudia tým, ako sa čo najrýchlejšie naučiť informácie s minimom námahy a stráveného času nad knihami.

Spôsob, ako si pamätať nové veci, sa líši od človeka k človeku. Poznáme viac typov ľudí.

1. Vizuálny typ – to, čo nevidí, to si nezapamätá. Jeho pamäť funguje v obrazoch a častokrát si pamätá vzhľad strany, z ktorej informáciu získal.

2. Sluchový typ – dokáže si zapamätať celú podstatu prednášaného textu bez toho, aby sa k tomu spätne vracal.

3. Študijný typ – potrebuje si prečítaný text niekoľko krát opakovať a tak si ho ukladať do pamäti. Rizikom u tohto typu je skutočnosť, že takto získaná informácia po krátkom čase neostane uložená v dlhodobej pamäti.

4. Praktický typ – k tomuto typu patria ľudia zruční. Ich spôsob učenia spočíva v manuálnom kontakte s predmetmi, v riešení technických problémov a priestorového videnia.

5. Analytický typ – patrí medzi najefektívnejšie typy. Dokáže získané informácie navzájom poprepájať, vybrať z nich tie podstatné a urobiť logický záver.

Ako sa efektívne učiť...

Ak sa chceme učiť čo najefektívnejšie, mali by sme v prvom rade vedieť, k akému typu patríme. Takto si môžeme uľahčiť cestu k získavaniu informácií. Aby ostali v našej pamäti čo najdlhšie, naučme sa jednotlivé informácie navzájom prepájať. Tak nám budú dávať lepší zmysel a budeme si ich dlhšie pamätať.

Niekedy si nevieme zapamätať niektoré súvislosti, či výrazy. Vtedy je dobré vymyslieť si pomocnú barličku, ktorá doslova nakopne pamäť a vytiahne žiadaný výraz zo zadného oddelenia pamäti. Napríklad pri písaní slova svojim, používame niekedy dlhé a niekedy krátke i. Pri množnom čísle nás láka napísať dlhé, ale je to naopak. Stačí si teda zapamätať, že opak je pravda. Svojím názorom a svojim priateľom. Iný príklad: Hlavné mesto Irán Teherán a Irak Bagdad.

Niekto sa dokáže učiť večer, iný zas ráno. Ak ste ranný typ, zobuďte sa k učeniu skoro ráno. Váš mozog je oddýchnutý a rýchlejšie naberá nové informácie. Večerný typ uprednostňuje tmu, keď ho vonku za oknom nič nerozptyľuje a dokáže sa učiť do hlbokej noci pri dobrej káve. Pre študentov  pridám ešte odskúšaný tip, ako sa vyhnúť takzvanému oknu: Deň pred skúškou ukončite učenie večer o 18.00 hod a choďte do kina, na prechádzku, zacvičiť si alebo na dobrú večeru. Získané informácie sa v mozgu pekne uložia a ráno sa vybavia bez problémov 🙂

Moderné formy učenia dnes využívajú rôzne technológie, napríklad počúvanie textu v hladine alfa. Z výskumov je známe, že náš mozog má neuveriteľné schopnosti, ktoré využívame iba na 20 %. Určite je to zaujímavý spôsob ako zefektívniť spôsob učenia sa. Často sa využíva pri štúdiu nového jazyka.

Na záver treba skonštatovať, že každý z nás je jedinečný. Niekto potrebuje veľa času a námahy, aby sa niečo naučil. Mnohí ani nevedia, ako sa informácie na nich lepia samé. Preto si treba nájsť spôsob, ktorý vyhovuje práve vám a držať sa ho.

Do učenia.