Juraj Žemba a jeho projekt pravnegramotne.sk

pravnegramotne.sk

„Vyjsť na svetlo sveta s podobným projektom som sa rozhodol z toho dôvodu, že počas mojej už takmer šesťročnej praxe takmer dennodenne vidím škodlivé následky, ktoré si mnohí spôsobujú tým, že nemajú ani len najzákladnejší vedomostný základ oblasti práva.“

Pochádzate z tradičnej právnickej rodiny?

Áno, pochádzam. Otec je vyštudovaný právnik, ale po revolúcii sa už tejto profesii nevenoval. Matka je advokátka s dlhoročnou praxou.

Takže ste právo nasávali už od malička?

Dá sa to tak povedať. Už na strednej škole som vedel, že pôjdem študovať právo, lebo matematika a chémia mi nešli. Rozmýšľal som ešte nad jazykmi, ale právo bolo univerzálne riešenie, lebo sa s ním stretávame všade.

Na začiatok sa chcem spýtať na váš projekt www.pravnegramotne.sk. Aký je ohlas od verejnosti?

Zatiaľ dobrý, aj keď má zatiaľ menšie publikum. Myslím si, že má potenciál osloviť všetky vrstvy v spoločnosti, lebo vzdelávanie v tejto oblasti je základ, aby ľudia boli lepší.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste vymysleli takýto projekt?

Pracujem ako advokát prevažne v breznianskom a banskobystrickom regióne a z praxe vidím, koľko majú ľudia problémov len preto, že nemajú informácie. Nechcem zovšeobecňovať, ale vždy tomu silnejšiemu vyhovuje, keď je ten slabší nedostatočne informovaný.

Juraj Žemba

Zdroj: Juraj Žemba

Nie je to pre vás kontraproduktívne? Keď budú všetci informovaní, nebudete mať koho zastupovať.

Veľa som diskutoval o tom s kolegami a prišli sme na to, že pre nás je lepšie mať klienta, ktorý je právne vedomý. Podobný klient totiž zaplatí primeranú sumu odborníkovi napr. za vyhotovenie zmluvy alebo za inú právnu pomoc, pričom aj toto je jedným z prostriedkov, ako sa vyhnúť zdĺhavému a pre klienta náročnému súdnemu konaniu. Je to forma prevencie, aj keď som bol upozornený, že prevencia sa predáva najhoršie.

Môžeme teda konštatovať, že idete cestou vzdelávania.

Áno. Vzdelávanie ma baví a musím povedať, že je u nás trochu skostnatené a to sa nechcem nikoho osobne dotknúť. Vyštudoval som kvalitnú školu. Po jej skončení som vedel, kde si mám konkrétnu vec naštudovať, ale nevedel som, ako ju mám uplatniť v praxi. Navyše všetci vidíme, v akom stave je naša spoločnosť so samými negatívnymi prejavmi. Podľa mňa to vzniklo tým, že ľudia si zatvárajú oči pred neprávosťami a z toho neskôr vznikne obrovský problém. V prvom rade musí občan vedieť, že má nejaké práva a povinnosti. V zásadných veciach totiž konáme nezodpovedne. Napríklad, berieme si úver, ale neprečítame si zmluvu. Nemusíme ju podpísať hneď, máme na to istý čas, aby sme ju priniesli k advokátovi alebo notárovi na skontrolovanie. Zaplatím radšej 100 – 200 €, ale vyhnem sa neskorším komplikáciám, ktoré ma môžu stáť aj niekoľko tisíc €. Preto sa pýtam, aký pomer nákladov je pre klienta akceptovateľný?

Začali ste novú sériu vzdelávania z oblasti trestného a občianskeho práva. Aký je ohlas na tieto verejné prednášky?

Zatiaľ je záujem menší, keďže je to nový projekt a mám za sebou iba tri prednášky. Myslím si, že všetko nové sa buduje postupne. Treba vydržať. Tých, ktorí na prednášky prišli si vážim, že ich to zaujímalo a zasypávali ma otázkami. O tom to je, nebáť sa spýtať, lebo to je brána k poznaniu.

Aké sú najčastejšie príčiny trestných činov na Slovensku?

Záleží to od regiónu. Napríklad na Horehroní a smer Revúca, Rimavská Sobota je to nízka životná úroveň a nedostatok pracovných príležitostí. Trestné činy sú potom páchané z finančnej tiesne. Ďalšou príčinou je, že sa trestným činom nebránime. Príkladom môže byť domáce násilie. Začne to fackou a keď to žena nenahlási, môže to skončiť tragicky. Ďalšia vec, všetci nadávajú na systém súdnictva a polície, ako nefunguje.  Dovolím si tvrdiť, že to úplne tak nie je. Niektoré zložky daného systému fungujú dobre, len sa nevyužívajú naplno. Napríklad pri ohlásení domáceho násilia často nastáva situácia, že páchateľ – násilník sa do niekoľkých hodín ocitá v cele policajného zaistenia a nezriedka následne vo väzbe.

Juraj Žemba

Zdroj: Juraj Žemba

Prevenciou by teda malo byť vzdelávanie a prekonanie strachu z oznámenia.

Áno. Netreba sa báť systému, lebo väčšina sudcov, prokurátorov a policajtov sú slušní ľudia, ktorých bohužiaľ nie je vidno. Vyčnievajú tí skorumpovaní. Tiež si treba dať pozor na kvázi odbornú informovanosť rôznych portálov na internete, kde sa vedú rôzne diskusie. Informácie na spomínaných portáloch sú často veľmi nepresné a sporné.

Ste časovo vyťažený advokát v teréne. Ako relaxujete pri tomto náročnom povolaní?

Športujem. Občas bicykel, nejaká túra do prírody alebo fyzická práca, napríklad kálam drevo. Pozerám dokumenty o prírode, spoločnosti a rád si zatancujem. Niekedy mi dobre padne len tak si posedieť na káve s priateľmi a na nič nemyslieť.

Kde sa vidíte o 10 rokov?

Chcem sa živiť slušne tým, čo mám rád a čo ma baví a aby moja kreativita stále fungovala. Samozrejme, chcel by som byť šťastným otcom dvoch malých detí. Také bežné veci.

Rozhovor pripravila Ing. Eva Antalicová