Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci
Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Bratislave
Web, ktorý predáva
Pozitívne myslenie a sebamotivácia
Akreditovaný kurz Kouč 104 hod. v Košiciach
Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku
Najbližšie Eventy
Už čoskoro
10 €
Riadim čas alebo riadim seba? Ako to funguje? Zmeňme svojho autopilota a využívajme individuálnu výkonnosť pre ešte lepšie výsledky.
Prebieha
144 €
Na kurze spoznáte základné východiská pozitívneho myslenia, spokojnosti a vnímania šťastia.
Už čoskoro
168 €
Tréning prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby a ciele účastníkov a ich organizácie. Krátke vstupy lektora sa striedajú s individuálnou prácou, prácou v skupinách, diskusiou a rôznymi cvičeniami s následným poskytnutím účinnej spätnej väzby.
Už čoskoro
144 €
22. mája 2019
Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 5 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Už čoskoro
240 €
23. mája 2019
Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).
Už čoskoro
144 €
23. mája 2019
Na kurze sa dozviete: - Aké sú zákonné limity ochrany záujemov zamestnávateľa a ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov? - Aké formy monitoringu zamestnancov sa najčastejšie využívajú a aké sú ich špecifiká? - Na aké pramene práva - zákony, judikatúru a rozhodnutia iných kontrolných orgánov sa zamestnávateľ môže obrátiť?
Už čoskoro
168 €
Tréning prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby a ciele účastníkov a ich organizácie. Krátke vstupy lektora sa striedajú s individuálnou prácou, prácou v skupinách, diskusiou a rôznymi cvičeniami s následným poskytnutím účinnej spätnej väzby.
Už čoskoro
144 €
22. mája 2019
Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 5 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Už čoskoro
240 €
23. mája 2019
Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).
Už čoskoro
144 €
23. mája 2019
Na kurze sa dozviete: - Aké sú zákonné limity ochrany záujemov zamestnávateľa a ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov? - Aké formy monitoringu zamestnancov sa najčastejšie využívajú a aké sú ich špecifiká? - Na aké pramene práva - zákony, judikatúru a rozhodnutia iných kontrolných orgánov sa zamestnávateľ môže obrátiť?
Už čoskoro
240 €
Ako a kde hľadať nové myšlienky? Ako fungujú inovatívne spoločnosti? Ako maximalizovať vlastný inovatívny potenciál? Ako podporovať inovatívnosť a kreativitu svojich kolegov? Ako motivovať zamestnancov aby prinášali viac svojich nápadov?
Už čoskoro
144 €
28. mája 2019
Podujatie je pripravené pre zamestnancov: a) štátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady) b) orgánov územnej samosprávy (orgánov a zamestnancov obcí, miest a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci. c) notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov, koncipientov
Už čoskoro
99 €
Základom kvalitnej propagácie je mať na mysli službu, a to službu nielen zákazníkovi, ale aj spoločnosti a verejnosti. Podrobné predstavenie služby, ako základného nástroja nielen pre podnikanie, ale aj reklamu a marketingovú prezentáciu.
Už čoskoro
99 €
Slovo služba sa stalo základným elementom podnikateľskej filozofie a stratégie firmy Baťa. Byť užitočný - teda schopný poslúžiť druhému človeku, bolo považované za najvyšší stupeň realizácie človeka v spoločnosti. Všetka obchodná, výrobná aj medziľudská činnosť mala byť vykonávaná v zmysle služby a v súlade s vnímaním služby vo firme Baťa.
Už čoskoro
179 €
Cieľom seminárov je oboznámiť účastníkov s predajom prostredníctvom služby a s pochopením služby, ako základ úspešného predaja.
Už čoskoro
10 €
Riadim čas alebo riadim seba? Ako to funguje? Zmeňme svojho autopilota a využívajme individuálnu výkonnosť pre ešte lepšie výsledky.
Prebieha
144 €
Na kurze spoznáte základné východiská pozitívneho myslenia, spokojnosti a vnímania šťastia.
Už čoskoro
168 €
Tréning prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby a ciele účastníkov a ich organizácie. Krátke vstupy lektora sa striedajú s individuálnou prácou, prácou v skupinách, diskusiou a rôznymi cvičeniami s následným poskytnutím účinnej spätnej väzby.
Už čoskoro
380 €
24. mája 2019
Koučing rozvíja potenciál a pomáha Vám nájsť vlastné cesty a riešenia. Na kurze sa naučíte základné nástroje koučingu, ktoré budete schopní použiť pri koučovaní seba aj iných. Tak, ako budete vďaka tomu viac vidieť do druhých, budete viac vidieť aj do seba samého. Lepšie spoznáte svoju osobnosť, motívy a ciele.
Už čoskoro
4100 €
24. mája 2019
Kurz KOUČ 104 hod. je od roku 2014 akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, číslo vydanej akreditácie: POA:3390/2014/93/1. Úspešné absolvovanie kurzu oprávňuje k výkonu koučingu na celom území Slovenskej republiky. Medzinárodná certifikácia International Coach federation (ICF)
Už čoskoro
144 €
Cieľom tréningu je zdokonaliť schopnosť účastníkov správne stanovovať reálne ciele a definovať priority. Cieľom tréningu je tiež rozšírenie si uvedomenia naučených zručností a to pri identifikovaní limitov, správnych nástrojov, stratégií a metód riadenia a tým súčasne vedome ovplyvniť a podporiť výkonnosť tímu a jeho členov.
Už čoskoro
10 €
Riadim čas alebo riadim seba? Ako to funguje? Zmeňme svojho autopilota a využívajme individuálnu výkonnosť pre ešte lepšie výsledky.
Už čoskoro
49 €
Vytvorte si dizajnovo príťažlivý a funkčný web bez toho, aby ste boli programátor. Prevedieme Vás zrozumiteľnou formou jednotlivými krokmi, ako si vytvoriť web pomocou redakčného systému WorPress. Na WordPresse v súčasnej dobe funguje množstvo blogov, e-shopov či veľkých firemných stránok ako napríklad Coca- Cola.
Už čoskoro
255 €
Pozývame vás na mimoriadne komorný pobytový workshop pre autorov pre 2 - max. 5 osôb. Súčasťou workshopu je dodatočná individuálna konzultácia k textu, ktorý vznikne na autorskom workshope. Od lektorky dostane do daru jej dve obľúbené knižky - Juliet a tá druhá a dvojjazyčnú knizku Tipy na výlety po Slovensku s venovaním.
Už čoskoro
220 €
Silným lídrom sa môže stať ktokoľvek. Dôležité je byť prirodzenou autoritou a vedieť efektívne motivovať ľudí v pracovnom prostredí. Ak budeme mať správny motív a postoj, dokážeme vnášať do pracovného procesu dynamiku a aktivizovať ľudí.
Už čoskoro
10 €
“Tvoj príjem je určený tým, koľkým ľuďom poslúžiš a ako dobre im poslúžiš.” Poďme zmeniť pohľad na networking z bezcieľneho rozširovanie svojej siete na poskytovanie hodnoty a prepájanie svojich kontaktov medzi sebou.
Už čoskoro
10 €
Dvojhodinové poradenské rande pre ženy, ktoré hľadajú odpovede na otázky ohľadom podnikania (poradenstvo k začiatkom podnikania), realizácie popri inej práci (napr. virtuálne asistentky), rozvoja podnikania (networking a nový level biznisu) alebo ohľadom inšpirácie pre podporu zmeny v živote. Sme E-ženy, podnikáme srdcom, s ENERGIOU, EMPATIOU a počúvame naše EMÓCIE.
Už čoskoro
49 €
Vytvorte si dizajnovo príťažlivý a funkčný web bez toho, aby ste boli programátor. Prevedieme Vás zrozumiteľnou formou jednotlivými krokmi, ako si vytvoriť web pomocou redakčného systému WorPress. Na WordPresse v súčasnej dobe funguje množstvo blogov, e-shopov či veľkých firemných stránok ako napríklad Coca- Cola.
Už čoskoro
158 €
20. septembra 2019
HackerFest Slovakia je hacking konferencia o najnebezpečnejších praktikách hackingu dnešnej doby. GOPAS SR privádza do Bratislavy známych IT Security expertov a etických hackerov, ktorí vám spoločne s našimi poprednými špecialistami z oblasti IT bezpečnosti predvedú hacking v jeho najaktuálnejšej podobe. Podrobný program konferencie pre vás pripravujeme a postupne ho budeme dopĺňať na www.hackerfest.sk.
Už čoskoro
144 €
22. mája 2019
Vzdelávaciemu podujatiu MS SR pridelilo 5 kreditných bodov, v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
Už čoskoro
240 €
23. mája 2019
Intenzívny kurz (2 dni) bude prebiehať formou prednášky so zameraním na prípravu a uzatváranie obchodných zmlúv (reading), ktorá bude dopĺňaná nácvikom komunikačných techník, cvičeniami zameranými na preverenie porozumenia prednášky (grammar and use), vrátane odposluchu dialógov týkajúcich sa procesu uzatvárania zmlúv (listening).
Už čoskoro
144 €
23. mája 2019
Na kurze sa dozviete: - Aké sú zákonné limity ochrany záujemov zamestnávateľa a ochrany súkromia a osobnosti zamestnancov? - Aké formy monitoringu zamestnancov sa najčastejšie využívajú a aké sú ich špecifiká? - Na aké pramene práva - zákony, judikatúru a rozhodnutia iných kontrolných orgánov sa zamestnávateľ môže obrátiť?
Už čoskoro
Zadarmo
24. mája 2019
Tretí ročník medzinárodného festivalu poézie Feliber poetry v Pezinku a Modre
Už čoskoro
144 €
28. mája 2019
Podujatie je pripravené pre zamestnancov: a) štátnych orgánov (ministerstvá, iné ústredné orgány šs, okresné úrady) b) orgánov územnej samosprávy (orgánov a zamestnancov obcí, miest a VÚC, verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, RTVS), orgány záujmovej samosprávy, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci. c) notárov, exekútorov, sudcov, prokurátorov, policajtov a advokátov, koncipientov
Už čoskoro
144 €
30. mája 2019
Čo treba vedieť o vecných bremenách, akým spôsobom zostaviť zmluvu a ako postupovať ak povinná strana so zriadením vecného bremena nesúhlasí? Ako je to so zriadením vecného bremena zo zákona? Kedy ho môže zriadiť súd? Aké sú práva zodpovedajúce vecným bremenám?
Vyhľadať Event
Organizátori Eventov
Inšpirácia & Blog
Chcete pridať svoj event?
Čo je Greventan?
Eventová platforma
Propagácia organizátorov
Priestor pre Vašu reklamu
Mediálny partner eventov

“Nechcime hľadieť v ústrety budúcnosti – tvorme ju.”

Antoine de Saint-Exupéry